Prevođenje

Ulazak Hrvatske u EU otvorio je puno novih poslovnih mogućnosti. Ako ste dovoljno dobri, i imate proizvod za šire tržište, zašto to ne iskoristiti?!

Reklamiranjem onoga što radite na jeziku koji svi razumiju otvarate se ne samo tržištu Europske unije, već potencijalno i mnogo šire, a jednom sastavljen i kvalitetno plasiran dobar tekst o vama  na engleskom jeziku, stalno će vam i iznova privlačiti nove klijente!

Želite li kvalitetan, dvojezičan sadržaj na webu ili  brošuri, pomoć u  email komunkaciji  sa svojim inozemnim klijentom, ili bilo koji drugi vid copywriting usluga na engleskom jeziku, učinit ćemo to za vas s jednakom kvalitetom kao da pišemo na materinjem jeziku!

Višegodišnje iskustvo poslovanja u međunarodnom okruženju, dugogodišnja suradnja s brojnim domaćim i inozemnim agencijama na poslovima prevođenja, kao i trinaestogoišnji certifikat sudskog tumača garancija su da će vaši projekti biti napravljeni po najvišim standardima, te jednako efektni u komuniciranju onoga što inozemnim klijentima želite poručiti i ponuditi, kao da su pisani na materinjem jeziku.

No trebate li tek prijevod već sastavljenog teksta s hrvatskog na enegleski jezik ili obrnuto, s ovjerom  ili bez nje, slobodno nam se obratite i za taj vid usluge.